Informacje dla koderów

Link do API bazy danych ONZ nt. SDG https://unstats.un.org/SDGAPI/swagger/
Instrukcja korzystania z API ONZ dotyczącego wskaźników zrównoważonego rozwoju


Elementy graficzne w wersji polskiej do pobrania: www.un.org.pl/download

Zasady korzystania z elementów graficznych w wersji polskiej: www.un.org.pl/ZasadyKorzystaniaZLogo.pdf

Elementy graficzne w wersji angielskiej i zasady korzystania:
https://www.un.org/sustainabledevelopment/news/communications-material/

Link do bazy danych ONZ nt. SDG: https://unstats.un.org/sdgs/indicators/database/

Zestawienie wskaźników SDG z dedykowanej bazy ONZ - (dostępność danych dla Polski)