O SDGs

Poznaj Cele Zrównoważonego Rozwoju

Wyznaczone w Agendzie 2030 Cele Zrównoważonego Rozwoju (Sustainable Development Goals – SDGs) są planem zmiany naszej planety na lepsze i poprawy jakości życia wszystkich jej mieszkańców. Dotyczą one globalnych wyzwań, przed którymi stoi cały świat, związanych m.in. z ubóstwem, nierównościami, zmianami klimatu, degradacją środowiska i wskazują na dążenie do powszechnego dobrobytu, pokoju i sprawiedliwości. Cele są wzajemnie powiązane, dlatego ważne jest, aby do 2030 r. zrealizować wszystkie założone zadania.

Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image

Dowiedz się więcej na temat zrównoważonego rozwoju i Agendy 2030

 

Informacje na stronie Głównego Urzędu Statystycznego: http://stat.gov.pl/zrownowazony-rozwoj/

Informacje na stronie Ośrodka Informacji ONZ w Warszawie: http://www.unic.un.org.pl/strony-2011-2015/zrownowazony-rozwoj-i-cele-zrownowazonego-rozwoju/2860

Informacje na dedykowanej stronie ONZ: https://www.un.org/sustainabledevelopment/development-agenda/