HACKATHON
Z CELAMI ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU

9-10 listopada 2018, GUS
Celem hackathonu były:
Promocja celów zrównoważonego rozwoju i danych statystycznych dotyczących SDGs,
Edukacja o SDGs,
Zainspirowanie młodych do działania na rzecz SDGs.

Poznajcie zwycięzców!

I MIEJSCE

I MIEJSCE

Statistical Technical Girls

II MIEJSCE

II MIEJSCE

Infiniteam

III MIEJSCE

III MIEJSCE

SKN ESTYMATOR
Image

Idea zrównoważonego rozwoju

Zrównoważony rozwój to proces przemian, który zapewnia zaspokajanie potrzeb obecnego pokolenia bez umniejszania szans rozwojowych przyszłych generacji, m.in. dzięki zintegrowanym działaniom w zakresie rozwoju gospodarczego, społecznego oraz w zakresie środowiska.

Przyjęta we wrześniu 2015 r., w siedzibie ONZ w Nowym Jorku, Agenda na rzecz Zrównoważonego Rozwoju 2030 jest obecnie najważniejszym planem rozwoju dla świata. Jej założenia wypracowano w drodze międzynarodowych negocjacji. Dokument został podpisany przez przedstawicieli wszystkich 193 krajów członkowskich ONZ.

Agenda na rzecz Zrównoważonego Rozwoju 2030 koncentruje się na pięciu aspektach o kluczowym znaczeniu dla ludzkości i naszej planety:

Ludzie
wskazanie ludzi, jako centrum zainteresowania rozwoju; konieczność eliminacji ubóstwa i głodu we wszystkich formach i wymiarach
Planeta
ochrona naszej planety przed degradacją w taki sposób, aby mogła służyć również przyszłym pokoleniom
Dobrobyt
zapewnienie dobrobytu i satysfakcjonującego życia wszystkim ludziom
Pokój
wspieranie pokojowych i współpracujących społeczeństw, wolnych od strachu i przemocy
Partnerstwo
odnowienie globalnego partnerstwa na rzecz zrównoważonego rozwoju, zgodnie z ideą wzmocnienia światowej solidarności

W Agendzie na rzecz Zrównoważonego Rozwoju 2030 zdefiniowano 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju (Sustainable Development Goals - SDGs). Do poszczególnych celów przypisane są wskaźniki statystyczne, dzięki którym możliwe jest dokonanie oceny, czy sytuacja w danym obszarze poprawiła się, nie uległa zmianie, czy też pogorszyła się.

Poznaj Cele Zrównoważonego Rozwoju
Image

Harmonogram Hackathonu

Dzień I, 9 listopada 2018 (piątek)

17:00 rejestracja przy kawie

17:00 rejestracja przy kawie

18:00 otwarcie Hackathonu

18:00 otwarcie Hackathonu

18:30 start kodowania

18:30 start kodowania

20:00 kolacja

20:00 kolacja

22:00 przekąski i ciepła zupka

22:00 przekąski i ciepła zupka

Dzień II, 10 listopada 2018 (sobota)

9:00 śniadanie

9:00 śniadanie

13:00 lunch

13:00 lunch

17:00 koniec kodowania

17:00 koniec kodowania

17:30-18:30 prezentacje projektów

17:30-18:30 prezentacje projektów

18:30 podwieczorek

18:30 podwieczorek

18:30-19:30 obrady jury

18:30-19:30 obrady jury

20:00 ogłoszenie zwycięzców

20:00 ogłoszenie zwycięzców

*W trakcie hackathonu będzie dostępna strefa relaksu
*W trakcie trwania hackathonu będą dostępni mentorzy

POZNAJ NASZE JURY

Renata Bielak

Dyrektor Departamentu
Opracowań Statystycznych GUS

Michał Bis

Ośrodek Inżynierii Danych
Urząd Statystyczny Szczecin

Marta Górska

Forum Odpowiedzialnego Biznesu

Jacek Maślankowski

Katedra Informatyki Ekonomicznej Uniwersytetu Gdańskiego,
Ośrodek Statystyki Edukacji i Kapitału Ludzkiego Urząd Statystyczny Gdańsk

Aneta Piątkowska

Dyrektor Departamentu Analiz Gospodarczych
Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii

Waldemar Razik

Senior Systems Engineer
SAS Institute

NASI PARTNERZY

Image
Image
Image
Image

WSPIERAJĄ NAS

Image

WIDZIMY SIĘ W GŁÓWNYM
URZĘDZIE STATYSTYCZNYM

Aleja Niepodległości 208
00-925 Warszawa,
SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY DOJAZDU